Country

Lukka, Reetta

Sisustussuunnittelija

Helsinki

Reetalle intohimon ja kipinän työhön sytyttää mahdollisuus toimia visuaalisena tulkkina käyttäjien ja tilaratkaisujen välillä. Kiinnostavana työkaluina hän pitää osallistavia menetelmiä, kuten työpajoja. Herkälle Reetalle ominaista on tunteellinen lähestymistapa asioihin. ”Paras onnistuminen on, kun suunniteltu tilakokonaisuus asettuu työskentelyä tukevaksi taustaksi ja on inspiroiva sekä innostava.”

Suunnittelutyön keskiössä Reetalla ovat erityisesti oppimisympäristöt. Koulutukseltaan Reetta on muotoilija, pääaineena tekstiilisuunnittelu. Hänellä on lisäksi puualan artesaanin tutkinto. ”Tärkeitä minulle ovat materiaalien tuntu, värit ja tunnelmat.”