Country

Koukku, Irene

Sisustusarkkitehti

Helsinki

”Suunnittelutyöni tärkein tavoite on luoda käyttäjille merkityksellisiä tiloja,  joissa heidän tarpeensa ja toiveensa tulevat huomioiduiksi mahdollisimman optimaalisesti.”

Suunnitteluprosessissa Irene ottaa huomioon niin ergonomian, ekologian, ekonomian kuin etiikankin – kaikki suunnittelun peruspilarit. ”Esteettisyys näiden lisäksi on sitten se lisä, joka viimeistelee tilan yksilölliseksi.”

Irene tekee työnsä tinkimättömästi asiakkaansa parhaaksi ja pitää kiinni sovituista aikatauluista. Jokaisesta työpäivästä tekevät erilaisen mielenkiintoiset suunnittelukohteet ja asiakaskohtaamiset sekä ajatustapa, jossa kiteytyy työn ydin: ”Jokainen suunnittelutyö on uniikki. Jokainen tila on käyttäjälleen tärkeä. Jokainen tilan käyttäjä on tarpeineen huomionarvoinen.”

Martelassa Irene on tehnyt tila- ja sisustussuunnittelua erityisesti toimistotiloihin, hoivakohteisiin sekä majoitustiloihin. Hänellä on kokemusta myös tila- ja sisustuskonseptien suunnittelusta. Suunnittelutyöt ja asiakastapaamiset hoituvat myös englanniksi, ja Irenen työtehtäviin kuuluvat myös Martelan viennille tehtävät suunnittelutyöt.

Irene on valmistunut Metropolia AMK:sta muotoilun koulutusohjelmasta, pääaineenaan sisustusarkkitehtuuri. Irenellä on myös laskentatoimen tradenomin koulutus (EVTEK AMK), ja hän on työskennellyt sijoitusalalla ennen siirtymistään muotoilun alalle. Taloudellinen ajattelu sekä kokemus kaupallisen alan työtehtävistä tuovat lisäarvoa tilasuunnittelun projekteihin.

”Työ on minulle niin paljon enemmän kuin suoritus – teen työtä inspiroituneena ja hyvällä sykkeellä.” Energiaa Irene saa matkustamisesta, kulttuuritapahtumista, liikunnasta ja tanssista sekä tietysti perheen kanssa vietetystä ajasta.