Country

Lisää tehokkuutta elinkaariajattelulla

Martela Lifecycle -mallilla asiakkaittemme työtilojen kokonaiskulut pienenevät työtyytyväisyyden parantuessa. Säästöjen lisäksi myös tuottavuus lisääntyy – pysyvästi.

Kaikki alkaa määrittelystä

Määrittely lähtee aina yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden sekä työn luonteen ja tarpeiden selvittämisestä. Erilaisten tutkimusten ja kyselyiden avulla selvitetään, millaiset tilat tukevat työntekijöiden tarpeita parhaiten. Käyttöasteen mittauksen avulla selvitetään nykytilanne ja tehdään analyysi tulevasta tarpeesta. Näin lopputuloksesta tulee juuri oikeanlainen.

Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla voidaan huomioida niin modernin teknologian myötä muuttuneet työskentelytavat kuin erilaisten käyttäjien tarpeet. Hyvin suunniteltu tila lisää tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä toimii johtamisen välineenä. Näin varmistetaan organisaatiolle sen toimintoja tukeva työympäristö vastuullisesti toteutettuna ja ylläpidettynä.

Lue lisää työympäristön määrittelystä
Lue lisää käyttöasteen mittauksesta

Tilaa jokaiselle käyttötarpeelle

Monitilatoimistossa jokainen kokee tilan palvelevan juuri hänen tarpeitaan. Joustavasti muunneltava, moderni työympäristö vapauttaa resursseja, innostaa luovuuteen ja saa aikaan parempia tuloksia. Monitilatoimiston erilaiset alueet tukevat työtä sen luonteesta, kestosta tai liikkuvuudesta huolimatta. Keskittymistä vaativa työ onnistuu hiljaisen työskentelyn tiloissa, mutta myös sosiaaliselle kanssakäymiselle ja spontaaneille kohtaamisille on jätetty tilaa.

Lue lisää monitilatoimistosta

Tinkimätöntä tehokkuutta

Monitilatoimistoon siirtyminen vähentää merkittävästi yrityksen tilantarvetta ja tehostaa toimintaa. Käyttötarkoituksen mukaan jaetuilla vyöhykkeillä eri työtehtävissä toimivat saavat itsestään enemmän irti. Kokonaisuutta voidaan halutessa täydentää uusilla Dynamic Desk Booking, Dynamic Storage ja Dynamic Meeting Booking -ratkaisuilla. Dynamic-ratkaisut mahdollistavat niin vapaiden työpisteiden, neuvotteluhuoneiden, säilytystilan kuin työtoverien löytämisen helposti. Myös tilojen ja pöytien varaukset hoituvat näppärästi.

Jo pienikin muutos auttaa

Organisaatiot ja työskentelytavat muuttuvat jatkuvasti. On siis hyvä tarkistaa säännöllisesti, miten työympäristö tukee tämänhetkistä tapaa tehdä työtä. Työtiloihin tarvittavat muutokset eivät välttämättä ole suuria, mutta niillä voi olla suuri merkitys työn tehokkuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Lue lisää työympäristön ylläpidosta

Laske säästölaskurilla, kuinka paljon yrityksesi voi toimitilojen tehokkaalla määrittelyllä ja sitä seuraavalla suunnittelulla säästää.

 

Martelan kokonaisvaltainen, koko toimitilan elinkaaren kattava työympäristösuunnittelu on muiden tarjoamiensa etujen lisäksi myös vastuullinen valinta.

Esitetyt prosentit perustuvat Martelan toteutuneiden työympäristöprojektien seurantaan sekä yleisiin alan tutkimuksiin.


Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Share this page