Country

Laatu

Martelassa laatu ei ole erillinen prosessi, vaan se on olennainen osa jokaisen martelalaisen jokapäiväistä työtä. Sen avulla luomme asiakkaillemme ratkaisuja, jossa laatu näkyy sekä tuotteissa että tavassamme toimia.

Laadunhallinnan peruslähtökohtia ovat:

• Virheetön suunnittelu ongelmiin reagoimisen sijaan
• Eri osastojen välinen yhteistyö
• Henkilöstön jatkuva koulutus ja motivointi

Martelassa laatu on asiakasvaatimusten ja odotusten täyttämistä ja siksi keskeiset laatumittarimme kohdistuvat asiakasrajapintaan: toimitusvarmuus, asiakaspalautteet ja -tyytyväisyys. Martelan suunnittelu- ja tutkimuskeskus tekee jatkuvaa kalusteiden lujuus- ja laatutestausta vaativien kansainvälisten normien mukaan. Tämä takaa, että kalusteet täyttävät korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Jatkuvan parantamisen periaatteen toteutumisen varmistamme sertifioiduilla laatu- (ISO9001) ja ympäristöjärjestelmillä (ISO14001).

Martela konsernilla on kaksi erillistä sertifikaattia; yksi Martela Oyj:lle (Nummela ja Pitäjänmäki), Martela Ab:lle (Bodafors, Ruotsi) ja Martela Sp. z o.o:lle (Pieaseczno ja Varsova, Puola) sekä toinen Kidex Oy:lle (Kitee).

Toimintapolitiikka(pdf)

ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 Laatu ja ympäristöhallintajärjestelmän sertifikaatti (Martela Oyj, Martela Ab ja Martela Sp z o.o)(pdf)
ISO 9001:2008 Laatusertifikaatti (Kidex Oy)(pdf)

Tuotetestaus Martelassa

Martelalla on oma akkreditoitu testauslaboratorio Nummelassa, jossa teemme turvallisuusvaatimuksien täyttämisen arvioimiseksi tarvittavia testejä kuten esimerkiksi keikahtamisen tai kaatumisen todennäköisyys sekä tuotteen vakaus, pitkän aikavälin kestävyys ja ergonomia.

Nämä testit täyttävät EN-standardien sekä Martela oman, ISO 9001-standardin mukaisen, laatujärjestelmän vaatimukset. Martela Oyj:n alihankkijat toimittavat pyynnöstä tuotteille materiaalitodistuksia, kuten esimerkiksi formaldehydipäästötaso tai paloturvallisuuteen liittyen. 

FINAS akkreditointitodistus (pdf)

Share this page