Country

Käyttöohjeet - lukot

Koodilukko

Lukko lukitaan ja avataan aina asetetulla koodilla.

Avaaminen: Lukko avautuu asetetulla koodilla ja kääntämällä väännin auki-asentoon.
Lukitseminen: Käännä numerokiekoille asetettu koodi ja käännä väännin Lukossa- asentoon. Lukitse sekoittamalla koodi.
 

Koodin vaihto

1. Avaa ovi käytössä olevalla koodilla (tehdasasetus on 0-0-0-0).
2. Käännä väännin lukossa-asentoon ja liu’uta tilanvaihtokytkin (lukon takapuolella ) asentoon 3. Code Reset
3. Käännä väännin auki-asentoon, ja valitse haluamasi uusi koodi.
4. Käännä väännin lukossa-asentoon.
5. Liu’uta tilanvaihtokytkin asentoon 1. personal (Kuva 2.4 tulostettavassa pdf-versiossa)
6. Käännä väännin auki-asentoon koodin vaihdon päättämiseksi.

Elektroninen numerolukko

1.4.2019 jälkeen toimitetut säilyttimet.

Yksityisessä tilassa koodi on aina sama, kunnes se muutetaan.
Julkisessa tilassa käyttäjäkoodi tyhjenee avattaessa ja lukko pysyy avoimena, kunnes uusi käyttäjä ottaa lukon käyttöön uudella koodilla.

Yksityinen tila:

Avaaminen: Näppäile käyttäjäkoodi (vihreä led vilkkuu).
Lukitseminen: Lukko lukittuu automaattisesti, kun ovi suljetaan (punainen led vilkkuu).

Julkinen tila:

Avaaminen: Näppäile käyttäjäkoodi (vihreä led vilkkuu).
Lukitseminen: Näppäile käyttäjäkoodi (punainen led vilkkuu).

Käyttäjäkoodin vaihtaminen yksityisessä tilassa:

Huom! Ovi tulee olla suljettuna.
1. Paina * 4 sekuntia (vihreä merkkivalo alkaa vilkkua)
2. Syötä käyttäjäkoodi ja paina *  (vihreä merkkivalo alkaa vilkkua)
3. Syötä uusi käyttäjäkoodi (4 - 12 numeroa) uudelleen ja paina *
Kuuluu lyhyt melodinen äänimerkki ja punainen led vilkkuu 5 kertaa koodin vaihtumisen jälkeen.

Vaihtaminen yksityisen ja julkisen tilan välillä:

1, # ja 0 painettuna n. 4 sekunnin ajan.
Yksityinen tila: vihreä led vilkkuu 3 kertaa
Julkinen tila: punainen led vilkkuu

Näppäinäänet:

1, 8 ja # painettuna n. 4 sekunnin ajan.
Pois käytöstä: punainen ledi vilkkuu 2 kertaa.
Käyttöön: vihreä ledi vilkuu 3 kertaa.

Paristot:

Takuu ei kata paristoja tai väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita.
Pariston arvioitu käyttöikä on käytöstä riippuen noin 1 - 3 vuotta.

Lukkojen käyttöohjeen tulostettava pdf-versio

Elektroninen numerolukko

Ennen 1.4.2019 toimitetut säilyttimet.

Avaaminen: Käyttäjäkoodi + #
Lukitseminen: Lukko lukittuu automaattisesti, kun ovi suljetaan,
tai kahdeksan sekunnin sisällä jos ovea ei avata.

Käyttäjäkoodin vaihtaminen:

Huom! Ovi tulee olla suljettuna tai oven kiila pohjaan painettuna.
1. Paina * 4 sekuntia (vihreä merkkivalo alkaa vilkkua)
2. Syötä Käyttäjä-koodi ja paina *
3. Syötä uusi Käyttäjä-koodi (4 - 12 numeroa) uudelleen ja paina *
Kuuluu lyhyt melodinen äänimerkki ja merkkivalo vilkkuu usean kerran koodin vaihtumisen jälkeen.

Näppäinäänet:

Pois käytöstä:0 ja # painettuna n. 2 sekuntia
Käyttöön: 1 ja # painettuna n. 2 sekuntia

Paristojen loppuminen:

Paristojen loppumisesta varoittava merkkiääni antaa viisi piippausta avattaessa ja suljettaessa lukkoa. Ota yhteyttä pääkäyttäjään.
Takuu ei kata paristoja tai väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita. Pariston arvioitu käyttöikä on käytöstä riippuen noin 1 - 3 vuotta.

Share this page