Country

Hyvinvointi

Hyvinvointi työpaikalla

Hyvinvoiva työyhteisö on motivoitunut ja tehokas. Työhyvinvoinnista hyötyvät aina asiakkaat, työnantaja sekä työntekijä itse.

Työympäristöllä on suuri vaikutus hyvinvointiin. Hyvin suunniteltu ympäristö parantaa viihtyvyyttä ja tuo lisää tehokkuutta tekemiseen.

Käyttäjälähtöisyys edellä

Käyttäjälähtöisyys korostuu tilojen suunnittelussa. Martela Lifecycle -mallin mukainen työympäristösuunnittelu aloitetaan aina tutkimalla yritystä ja sen työntekijöitä tai oppilaitoksesta puhuttaessa koulua ja sen käyttäjiä. Huolella tehty työympäristösuunnittelu tukee yrityksen strategiaa ja auttaa muutosprosesseissa.

Olemme olleet tukemassa suomalaisia yrityksiä työhyvinvointiasioissa ergonomisten kalusteratkaisujen ja käyttäjälähtöisen tilasuunnittelun avulla jo lähes 70 vuoden ajan. Olemme keränneet tälle sivustolle tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa.

 

Share this page