Country

HOIVA - HUOLENPITOA IHMISISTÄ

Hoivatyö on huolenpitoa ihmisistä. Huolenpitoon kuuluu ensisijaisena turvallisuuden varmistaminen.
Hoivatyössä turvallisuus on tärkeää niin potilaille kuin henkilöstölle. Ympäristöt ovat erilaisia, mutta yhteistä niille kaikille on turvallisuuden tarve.

Turvallisuus on fyysinen tila, joka on useimmiten selvästi määriteltävissä. Martela ottaa hoivaratkaisuissaan huomioon kaikki ympäristöön liittyvät tekijät. Näin voimme tehdä hoivatiloista fyysisesti mahdollisimman turvallisia. Ympäristöjen on myös tunnuttava turvalliselta. Turvallisuudentunteen luominen voi olla haastavampaa.

Hoivatilojen suunnittelun on lähdettävä käyttäjien kokemuksista, jotta varmistetaan niiden helppokäyttöisyys, mukavuus ja turvallisuus. Turvalliseksi koettu ympäristö vähentää stressiä. Tämä parantaa terveyttä ja toimintakykyä ja lisää onnellisuutta.

Hoitotyö

Hoitotyö on olennainen osa hyvinvointipalveluja. Valtaosa hoivatyöstä on yhteydessä hoitotyöhön ainakin jossain määrin.

Työtehtävien hoitamista helpottava ympäristö on hoitotyössä tärkeämpi kuin monella muulla alalla. Työ itsessään on erittäin vaativaa ja tehtävien suorittamisella on suuri merkitys hyvinvointipalveluiden asiakkaille. Hyvin suunniteltu tila voi edistää tehokasta työskentelyä.

Ergonomialla voi olla hoitotyössä suurempi merkitys kuin monella muulla alalla. Menetelmien, laitteiden ja välineiden tulee olla mahdollisimman ergonomisia. Potilaiden siirtäminen, liikuntarajoitteisten asuminen ja erityishoidon järjestäminen ovat tekijöitä, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tarkoituksenmukainen tilasuunnittelu tehostaa hoitohenkilöstön työtä ja tekee työtilasta viihtyisämmän sekä henkilöstölle että asiakkaille. Toimiva ja viihtyisä työtila myös parantaa työtehtävien hoitoa ja vähentää sairauspoissaoloja.

Itsenäisyys ja oma-aloitteisuus

Itsenäisyys on tärkeää hoivatyössä. Vähemmän itsenäiset asiakkaat tarvitsevat yleensä enemmän huolenpitoa. Itsenäisyyteen ja oma-aloitteisuuteen kannustaminen vähentää huolenpidon tarvetta vähitellen. Kaikki, mikä lisää itsenäisyyttä, parantaa näin potilaiden hyvinvointia ja helpottaa henkilöstön päivittäistä työtä.

Martelan laajaan kokemukseen ja monipuoliseen osaamiseen perustuvat hoivaratkaisut edistävät ja tukevat itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta.
Ratkaisujen ei tarvitse olla mullistavia. Jopa pienet muutokset ympäristössä voivat olla ratkaisevia.

Joillekin potilaille tuolista nouseminen saattaa olla hankalaa. Yksityiskohtien, esimerkiksi istumakorkeuden, käsinojien suunnittelun, selkänojan kulman tai materiaalin kovuuden ja ominaisuuksien huomioonottaminen voi lisätä itsenäisyyttä, parantaa elämänlaatua ja vähentää huolenpidon tarvetta. Suunnittelulla on merkitystä.

Inspiroiva ympäristö

Hoivatiloja on monenlaisia. Yhteistä niille kaikille on hyvinvoinnin tukeminen.

Vaikka kaikki hoivatilat tukevat hyvinvointia käytännössä, vain harvojen tilojen suunnittelu ja järjestely heijastaa hyvinvoinnin tunnetta. Tilojen ilmapiiri voi olla steriili, kylmä ja epäystävällinen.

Luova ja asiakaslähtöinen värien ja materiaalien käyttö voi kuitenkin saada aikaan voimakkaan ja parantavan hyvinvoinnin tunteen ja jopa kodin tunnun. Tutkimus ja kokemus ovat osoittaneet, että inspiroivissa hoivatiloissa kodin tuntu lähtee käyttäjien tarpeista.
Erityistarpeisiin voidaan suunnitella erityisratkaisuja. Esimerkiksi dementikkojen liikkumista voidaan helpottaa tietynlaisten väriratkaisujen avulla.

Martelalle inspiroiva hoiva merkitsee turvallisuutta, toimivuutta, mukavuutta ja huolenpitoa.

Share this page