Country

Työympäristön suunnittelun kautta voidaan omalta osaltaan monin tavoin edistää ihmisten hyvinvointia ja työkykyä. Onnistunut työympäristökokonaisuus muodostuu tekijää ja toimintaa tukevista, esteettisistä, ergonomisista ja muunneltavista kalusteista sekä akustisesti miellyttävästä työympäristöstä, jossa on hyvä valaistus ja terveellinen sisäilma. Hyvin suunnitellulla työympäristöllä voidaan tukea myös liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.
 

 

Työympäristöt kouluissa

Muunneltavuus on keskeinen teema myös kun puhutaan kouluista. Nykyaikaiset oppimisympäristöt ottavat entistä enemmän huomioon erilaiset oppimistilanteet, ja vaatimukset oppimiselle ja tavat opettaa vaihtelevat oppiaineesta toiseen. Tietotekniikan entistä monipuolisempi käyttö asettaa omat vaatimuksensa opetustilanteelle. Ryhmätyöskentely on kasvava trendi opiskelussa, jolloin opiskelu ei enää ole niin sidoksissa tiettyyn tilaan, vaan laajenee luontevasti luokkahuoneen ulkopuolelle.

Koulun tiloja hyödynnetään myös koulupäivän jälkeisinä aikoina esim. kursseihin ja aikuisopiskeluun, mikä korostaa opetustilojen muunneltavuuden tärkeyttä.

Lue Martelan Inspiring School-konseptista

TYÖPISTEEN ERGONOMIA

Toimistotyöntekijä viettää jopa kahdeksan vuotta elämästään paikallaan työpisteen ääressä. Tästä syystä oikea työasento ja säännöllinen liikkuminen ovat tärkeitä asioita terveyshaittojen ehkäisemisessä. Työpistekalusteiden valinnan yhtenä lähtökohtana on se, että ihmiset ovat erilaisia kooltaan ja ominaisuuksiltaan – pituus ja vartalon mittasuhteet vaihtelevat. Kalustevalinnoissa huomioidaan myös mahdollisimman helpot ja nopeat säädöt. Esimerkiksi työtuoleissa on valittavana useita eri malleja riippuen käyttäjästä ja työstä sekä tilasta. Sähkösäätöiset työpöydät ovat paitsi helppokäyttöisiä myös nopeasäätöisiä. Korkeussäätö mahdollistaa  myös seisten työskentelyn parantaen näin työpisteen ergonomiaa sekä lisäten pöytien käyttömahdollisuuksia. Koska monet viettävät ison osan työpäivästään palavereissa ja kokouksissa, on neuvottelutilojen kalusteissa hyvä huolehtia ergonomiasta esimerkiksi säädettävien tuolien muodossa. Oikealla valaistuksella sekä näköergonomialla vähennetään muunmuassa niska- ja päänsärkyjä.

Työpisteen säätöohjevideosta löydät vinkit työpisteesi ergonomian parantamiseksi ja  huolehdit siten oman hyvinvoinnin säilymisestä koko työuran ajan.

Seisominen työpisteellä on hyväksi terveydelle, lue lisää.

Voi paremmin töissä - yksitoista vinkkiä, lue lisää.

Kuusi yksinkertaista vinkkiä työviihtyvyyden parantamiseen.
 

Ergonomia hoivatyössä

Hoivatyössä ergonomia on nähtävissä useiden toimijoiden näkökulmasta. Hoivaa tarvitsevat ihmiset, joiden toimintakyky ja oma-aloitteisuus on alentunut, tarvitsevat ratkaisuja jotka tukevat heidän arkensa sujuvuutta. Kodinomaisuus ja elämisen laatu ovat onnistuneen tilasuunnittelun tulos.

Toisaalta hoivatyötä tekevät ihmiset ovat ergonomian osalta vähintään yhtä tärkeä ryhmä, sillä monet työtehtävät ovat fyysisesti raskaita ja aikaa vieviä. Hyvällä suunnittelulla ja kalustemuotoilulla voidaan oleellisesti parantaa hoivaympäristön viihtyisyyttä ja hoivatyön sujuvuutta.

Lue Martelan Inspiring Welfare-konseptista

RATKAISUT

Hyvin suunnitellut tilat eivät pelkästään saa ihmisiä voimaan paremmin, vaan myös tekemään työtänstä paremmin. Oikeanlainen työympäristö luo positiivisen fiiliksen ihmisille, jotka työskentelevät siellä. Ergonomiset ratkaisut, kuten kalusteiden sijoittelu, akustiikka, sisäilma sekä valaistus, voivat tehdä siitä paljon enemmän kuin pelkän työpaikan.

Paras mahdollinen toimintaympäristö saavutetaan toimintaa ja työntekijää tukevilla ratkaisuilla. Lähtökohtamme on asiakkaan tarpeen ymmärtäminen. Se ohjaa toimiamme yksittäisestä tuotteesta kokonaisprojektin hallintaan. Tuotamme innovatiivisia ratkaisuja, joiden suunnittelussa noudatamme standardeja ja vaatimuksia niin mitoituksen, turvallisuuden kuin laadunkin suhteen.

Martelan suunnittelu- ja tutkimuskeskus tekee jatkuvaa kalusteiden lujuus- ja laatutestausta vaativien kansainvälisten normien mukaan.

Lue lisää monitilatoimistojen ergonomiasta tai tutustu tuotteisiimme

Share this page