Työtyytyväisyyttä avotoimistossa voidaan parantaa

Henkilöstö mukaan muutoksiin

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Valtteri Hongisto kertoi syyskuussa valmistuneesta TOTI-tutkimuksesta, johon Martela osallistui yhtenä yrityskumppanina. Tutkimuksen pohjalta laadittiin monitilatoimiston suunnitteluohje, joka sisältää käytännönläheisiä vinkkejä monitilatoimiston toteutukseen. Suunnitteluohje on ladattavissa Työterveyslaitoksen sivustolla www.ttl.fi/toti. Toti-tutkimushanke tuotti myös kiinnostavia tutkimustuloksia avotoimiston työympäristön kehittämisestä. Yksi osa tutkimusta oli Soneran call centerin tilojen uudistaminen Vaasassa.

Sonera halusi kehittää asiakaspalvelun työntekijöidensä hyvinvointia. Tiloissa parannettiin muun muassa akustiikkaa, työpisteiden ergonomiaa, sisustuksen värimaailmaa sekä taukotiloja. Avotoimiston muutokset suunniteltiin työntekijöitä kuunnellen. Kahdeksan kuukauden päästä työtyytyväisten osuus oli kasvanut 75 %:iin, kun se ennen muutoksia oli 58 %. Erikoista tuloksessa on, että työolot ovat vain osatekijä työtyytyväisyydessä. Hongiston mukaan vastaavaan tasoon ei olisikaan päästy ilman työntekijöiden kokemusta siitä, että he pystyivät vaikuttamaan tilojen kehittämiseen.

Olennaista työympäristöjen muuttamisessa on Hongiston mukaan se, että parannetaan juuri niitä asioita, joista tilassa työskentelevät valittavat. Jotta kokemus tilasta todella paranisi, täytyy myös toteuttaa useita parannuksia samalla kertaa.

– Ei kannata tapetoida seiniä, jos katto vuotaa. Jos Soneran tiloihin olisi vain lisätty ääntä vaimentavia elementtejä, myös kokemus muutoksesta olisi rajoittunut siihen. Nyt teimme kaikenlaisia parannuksia henkilöstön toiveiden mukaan. Projekti onnistui loistavasti, Hongisto kertoo.