Oikea tuoli parantaa tehokkuutta

Istumismukavuus on tärkeä työskentelyyn vaikuttava tekijä

Tuolin ominaisuuksilla on suuri vaikutus työtehokkuuteen. Tällainen tulos saatiin Newcastlessa Englannissa Automobile Associationsin puhelinmyyntikeskuksessa toteutetussa tutkimuksessa. Tulos osoitti, että työntekijät vastasivat puhelimeen aiempaa nopeammin ja työviihtyvyys parani. Saapuvien puheluiden odotusaika lyhentyi 58 prosenttia ja ryhmän myyntitehokkuus parani 9,4 prosenttia.

Tutkimuksen kesto oli yhdeksän kuukautta. Tuoleihin asennettiin digitaalinen lukulaite. Laite rekisteröi työntekijän liikkumista tuolissa. Mittauksia seurasivat toimistotyöntekijöiden haastattelut, joiden tuloksia verrattiin yrityksen tulevien puheluiden odotusajan tilastoihin sekä sairauspoissaoloihin.

– Tulokset olivat hyvin positiivisia: sairauspoissaolot olivat tavanomaista vähäisempiä ja tehokkuus aiempia kuukausia parempi. Suurin yllätys oli, että monet jatkoivat tuolien säätömahdollisuuksien käyttöä myös tutkimuksen jälkeen, sanoo Newcastlen Automobile Associationsin projektista vastannut John Kennedy.

– Toinen osoitus tuolien arvostamisesta on, että työntekijät halusivat ottaa tuolin mukaansa työpistettä vaihtaessaan, John Kennedy jatkaa.

Tuoleihin asennettiin ”musta laatikko”, joka rekisteröi tuolin keinumisen auki-asennossa mahdollistavan vivun käyttöä. Tätä tuolin ominaisuutta käytettäessä istuminen on dynaamista ja ryhti hyvä, minkä ansiosta hengitys on vaivatonta ja veren happipitoisuus suuri, mikä puolestaan parantaa suorituskykyä.

Automobile Association Newcastlessa on puhelinmyyntikeskus, jossa työntekijän työajasta yli 80 prosenttia on puheluihin vastaamista ja tietokoneen ääressä tehtävää istumatyötä. Puhelinkeskustelut voidaan rekisteröidä tuottavuuden ja tehokkuuden mittaamiseksi. Tutkimuksessa käytettiin RH Logic 300 tuoleja, ja henkilöstö sai ensin tuolin ergonomisten säätömahdollisuuksien käyttökoulutuksen.

Yhdeksän kuukauden tutkimusaika

Lokitiedostoon kirjautui päivittäin tieto siitä, oliko säätövipu auki- vai lukittu-asennossa. Lukulaitteen tiedot rekisteröitiin yhdeksän kuukauden ajalta, ja samalta ajalta koottiin 20 koehenkilön sairauspoissaolotiedot, puheluaikojen tilastot sekä henkilökohtaisten haastatteluiden vastaukset.

Tiedot analysoitiin kolmen, neljän ja yhdeksän kuukauden käytön jälkeen. Ensimmäisen jakson aikana useimmat käyttivät tuolia lukitussa asennossa, mutta toisen ja kolmannen jakson aikana koehenkilöiden havaittiin siirtyneen käyttämään tuolia vapaasti liikkuvassa asennossa.

– Meitä kiinnostaa tietää, onko tuolin käytössä eri maiden välisiä eroja sekä miten voimme edistää ergonomiaa oikeantyyppisiä tuoleja tarjoamalla, sanoo Nässjön RH Stolenin tuotevastaava, ihmisen liikemittauksiin erikoistunut biomekaniikan dosentti Dan Karlsson.

Englannissa tehty tutkimus antoi niin hyvän tuloksen, että RH Stolen on päättänyt toteuttaa seuraavan tutkimuksen Alankomaissa. Myös suomalainen yritys odottaa tutkimusvuoroaan.

RH Stolenin yhteistyössä Automobile Associationsin Newcastlen puhelinmyyntikeskuksen kanssa toteuttaman tutkimuksen tulokset esiteltiin Helsingin Martelatalossa 27.11.2007 istumisen ergonomiaa käsittelevässä seminaarissa.

RH Stolen on kehittänyt tuoleja vuodesta 1977 lähtien ja on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista yrityksistä Euroopan tuolimarkkinoilla. Vuonna 2007 Ratos AB:n omistukseen siirtynyt yritys on funktionaalisten tuolien edelläkävijöitä. RH-työtuoleja edustaa Suomessa Martela Oyj.

Lisätietoja tutkimuksesta ja RH-työtuoleista antaa:
Tytti Ruponen, Tuotepäällikkö, Martela Oyj, puh. 010 345 5263, tytti.ruponen(ät)martela.fi