Country

Martelan näkemys työhyvinvoinnista

Ihmiset työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä sekä ympäristöissä ja jokaisella on oikeus inspiroivaan työtilaan, jossa voi hyvin. Kyse ei ole vain seinistä ja kalusteista vaan myös siis työhyvinvoinnista, ja ergonomiasta. Hyvin suunniteltu tila helpottaa ihmisen työtä ja auttaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet – työtila elementteineen on suunniteltu juuri häntä varten.

Ergonomian käsite on laajentunut kattamaan työn kuormittavuuden, fyysisten oireiden ja työolojen lisäksi myös ympäristön vaikutusta työhyvinvointiin. Hyvä ergonomia onkin osa tuotteiden, ympäristön ja palveluiden kokonaisvaltaista suunnittelua ja kehittämistä. Näiden ergonomiaa parantamalla lisätään paitsi työhyvinvointia ja  turvallisuutta myös työn laatua ja tuottavuutta sekä vähennetään työstä poissaoloja.

Katso vinkkejä säätöohjevideoistamme.

 

Työympäristö

Työympäristö on aina kokonaisuus muodostuen mm. sisäilmasta, valaistuksesta, akustiikasta ja työskentelyjärjestelyistä. Näistä jokainen vaikuttaa osaltaan jaksamiseen ja hyvinvointiimme työpäivän aikana. Sisäympäristöllä on tärkeä rooli paitsi viihtyvyyden ja tyytyväisyyden niin myös tuottavuuden osatekijänä. Hyvinvointia edistäviin työskentelytiloihin panostaminen on sijoitus, ei kustannus.

Tietotyön lisääntymisen ja uuden viestintätekniikan myötä myös toimistotilojen käyttö ja merkitys muuttuvat. Työntekijät liikkuvat ja työskentelevät monissa eri paikoissa, joko yksin tai yhdessä. Ergonomian huomioiminen onkin yksi monipaikkaisen työnteon haasteista, sillä kaikki tilat, myös epäviralliset neuvottelutilat, odotustilat sekä esim. kahvilat, ovat työtiloja.

Monien etujen ohella muunneltava, joustava ja erilaisia tilaratkaisuja mahdollistava toimisto tuo mukanaan myös uusia haasteita koko sisäympäristölle. Martela on mukana tutkimushankkeissa, joissa tavoitteena on mm. kehittää tietotyön käyttäjän tarpeita palvelevia optimaalisia sisäympäristön ja toimitilan kokonaisratkaisuja. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen käyttäjälähtöiset toimistotilat (TOTI) tutkimushankkeen yhtenä lopputuloksena syntyi ohjeistus siitä, mitä monitilatoimiston suunnittelussa ja käytössä tulisi ottaa huomioon.

Lue lisää työympäristön vaikutuksesta työhyvinvointiin ja ergonomiaan

Ääniympäristö

Miltä toimistosi kuullostaa? Sulje silmäsi hetkeksi ja anna korviesi kertoa.

Avotoimistoissa voi olla hyvinkin eri tyyppisiä tiloja ja myös niiden ääniympäristöt voivat olla hyvin erilaisia.

Hyvä ääniympäristö on sellainen, josta ei ole haittaa työnteolle. Esimerkiksi keskittymistä vaativan yksilötyön tekeminen edellyttää tilaa, jossa ympäröivistä puheäänistä ei saa selvää.

Puheäänten vaimennus voidaan hoitaa esimerkiksi joko nimeämällä tila ns. hiljaisen työn vyöhykkeeksi, jolloin puheääniä ei periaatteessa juurikaan ole, tai tekemällä tilan huoneakustiikka sellaiseksi, että vain lähityöpisteistä kuuluvat äänet erottuvat ja kauempaa kuuluvat eivät.

Martelan mallistosta löytyy lukuisia tuotteita joilla voidaan vaikuttaa työympäristön ääniviihtyvyyteen ja yksityisyyteen. Kerromme mielellämme lisää.

 

Näköergonomia

Kolme-neljäsosaa suomalaisista käyttää työssään säännöllisesti tietokonetta. Työlaseihin ja näköergonomiaan huomiota kiinnittämällä voidaan pienentää näyttöpäätetyön kuormittavuutta ja siten vähentää silmien rasittumista sekä niska-, hartia- ja pääkipuja. Näytön tulisi esimerkiksi olla sopivalla etäisyydellä kohtisuoraan edessä ja katseen vaakatason alapuolella, ruudun kallistettava eikä siihen saisi osua heijastuksia ikkunasta tai valaisimista.

Työympäristön valaistus asettaa haasteita paitsi käyttäjien yksilökohtaisen vaatimusten myös vaihtuvan päivänvalon määrän suhteen. Toimivan yleis- ja työpistevalaistus antaa sekä laadullisesti että määrällisesti riittävän tasaisen valaistuksen aiheuttamatta häikäisyä tai heijastuksia. Valaistus paitsi jäsentää tilaa ja ohjaa liikkumista myös muodostaa esteettisesti miellyttävän kokonaisuuden ympäristön kanssa. Oikea valaistus myös ylläpitää vireyttä ja mielialaa. Ihanteellinen työvalaistus syntyy epäsuorasta yleisvalosta ja työpistevalosta, joka ohjaa valon sinne missä sitä todella tarvitaan.

Lue tiivistelmä Taru Korjan Ergonomiaseminaariluennosta: Hanki silmälasit ajoissa - näköergonomiasta huolehtimnen vähentää kuormittumista.

Tutustu Martelan valaisin valikoimaan.

Share this page