Martela Dynamic

Martela Dynamic -ratkaisut mahdollistavat työtilojen hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Dynamic-ratkaisujen tarjoama tarkka ja reaaliaikainen tieto mahdollistaa oikean tyyppisten työtilojen suunnittelun juuri oikealle määrälle työntekijöitä sekä reagoimaan mahdollisiin muutostarpeisiin nopeasti.

Dynamic-ratkaisuilla varustetussa toimistossa työskentely on entistä helpompaa ja vaivatonta. Ratkaisut mahdollistavat niin vapaiden työpisteiden, neuvotteluhuoneiden, säilytystilan  kuin kollegojen löytämisen helposti. Myös tilojen ja pöytien varaukset hoituvat näppärästi Dynamic-ratkaisujen avulla.

Martela Dynamic mahdollistaa toimitilojen käytön todellisen ymmärtämisen ja auttaa luomaan parhaat työtilat  yrityksen tarpeisiin.

Dynamic-ratkaisut rakennetaan aina läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

MARTELA DYNAMIC TYÖYMPÄRISTÖN KÄYTTÖASTEENMITTAUS PALVELU

Käyttöasteenmittaus luo pohjan työympäristösuunnittelulle. Pöytien sekä neuvotteluhuoneiden ja muiden tilojen käyttöraporttien analysointi helpottaa ymmärtämään kuinka tiloja todellisuudessa käytetään. Analyysi auttaa tunnistamaan säästökohteita ja kerätyn tiedon pohjalta työtilat voidaan mitoittaa oikein.

Käyttöasteenmittausta voidaan tehdä myös yhtäjaksoisesti, joka helpottaa muuttuneiden tarpeiden tunnistamista ja nopeuttaa muutosten toteuttamista. Mittaus toteutetaan langattomilla sensoreilla, jotka kiinnitetään pöydän alle.

Käyttöasteenmittauspalvelu analyyseineen ja raportointeineen räätälöidään aina asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan.

Lue hätkähdyttävää dataa nykyajan toimistoista

MARTELA DYNAMIC STORAGE

Dynamic Storage –ratkaisu mahdollistaa tilapäisten säilyttämistilojen optimoimisen käyttötarpeen mukaan. Ratkaisu mahdollistaa kaappien käyttöasteen seuraamisen, joka auttaa säilyttimien sijoittelun ja määrän hallinnoimisessa.

Dynamic Storage -ratkaisun lukitus toimii henkilökortilla, jolloin erillisiä avaimia tai koodeja ei tarvita. Oven valo kertoo kunkin lokeron varaustilanteen ja kaapin päädyn näyttö kertoo, mikä lokero on kyseiselle henkilökortille varattu. Vapaita lokeroita voi myös etsiä sovelluksen avulla.

MARTELA DYNAMIC DESK BOOKING

Dynamic Desk Booking -ratkaisu on käyttäjäystävällinen tapa löytää  kollegoja, varata pöytiä ja hallinnoida varauksia. Hallinnointia voidaan hoitaa verkosta, kännykästä tai näytöistä käsin yrityksen henkilökortilla.

Dynamic Desk Booking -ratkaisu tallentaa pöytien todellisen käytön, jolloin tilaratkaisujen tekeminen on helppoa. Analyysien pohjalta on mahdollista vähentää tilakuluja oikeista paikoista sekä muokata vähän käytettyjä tiloja parempaan käyttötarkoitukseen.

Sähkösäätöisiin työpöytiin integroitu ratkaisu mahdollistaa sen räätälöimisen jokaiselle käyttäjälle sopivaksi. Käyttösovellus kannustaa aktiiviseen työskentelyyn ja voi toimia jopa toimiston personal trainerina.

MARTELA DYNAMIC MEETING BOOKING

Dynamic Meeting Booking on helppokäyttöinen sovellus neuvottelutilojen varaamiseen ja vapaiden tilojen löytämiseen. Ratkaisu auttaa käyttämään neuvottelutiloja tehokkaasti ja vähentämään niiden hallinnointiaikaa.

Dynamic Meeting Booking –ratkaisun verkkopohjaista käyttöliittymää voidaan hallita verkon lisäksi näytöiltä ja mobiililaitteilla. Ratkaisu on mahdollista integroida mm. Microsoft Outlookiin ja siihen on mahdollista yhdistää tarjoilutilaukset.

Yksityiskohtainen raportti antaa selkeän ymmärryksen neuvottelutilan käytöstä ja sen tarpeista. Myös ”no-showt” saadaan selville ja tila on mahdollista vapauttaa tietyn ajan kuluessa.

Dynamic Meeting Booking –ratkaisu räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan tarpeita.

Tutustu käytännöntoteutukseen - case PwC

Bergenissää Norjassa PwC:n uusissa toimitiloissa työskennellään täysin monitilatoimistomallin mukaisesti.

”Martelan vaihtoehdot sopivat meille, sillä me halusimme työpisteitä, jotka sopeutuvat meidän työprosessiimme. Yrityksen täytyy aivan liian usein sopeutua tilojen mukaan!

Työntekijämme ovat suurimman osan ajastaan asiakkaiden luona. Meidän toimintamme on myös erittäin projektikeskeistä. Ihmiset kokoontuvat monilla eri kokoonpanoilla erilaisiin kokouksiin. Halusimme dynaamisen ja joustavan avotoimistoratkaisun, josta löytyy paljon kohtaamistiloja. Työpaikkajaon haluttiin olevan vapaa ja niin sanotulla ”clean desk”-periaatteella toteutettu.

Meillä on paljon nuoria työntekijöitä, jotka haluavat kehittyä nopeasti. Tällä tavalla stimuloimme kommunikaatiota, kehitämme tiimityöskentelyä ja innovaatiohenkeä”, sanoo toimitusjohtaja Geir Inge Lunde.

Lue koko tarina

Martelatalo elää niin kuin opettaa

Martelatalon viimeisimmän uudistuksen myötä monitilatoimistosta ja tilojen elinkaarimallista tuli kirjaimellisesti osa Martelan ydintä. Martelatalo siirtyi jo kaksi vuotta sitten toimimaan monitilatoimistomallin mukaisesti, mutta kehitys ei kuitenkaan jäänyt siihen, sillä niin organisaatiot, työskentelytavat kuin asenteetkin muuttuvat ajan myötä.

Uudistuksen yhteydessä noin 60 prosenttia toimihenkilöistä luopui nimetyistä työpisteistä ja siirtyi käyttämään vapaasti valittavia työpisteitä. Martela Dynamic –teknologian avulla kukin voi tarkistaa saapuessaan vapaat työpisteet sekä työtoverien sijainnin infotiskin näytöltä. Samalla teknologialla pystytään myös mittaamaan työpisteiden käyttöastetta. Martela Dynamic –työpisteet muistavat henkilökohtaiset asetukset ja säätävät työpisteen niiden mukaisesti. Ne voi myös säätää muistuttamaan liiasta istumisesta.

Lue lisää monitilatoimistoista

Share this page